Weblinks

Weblink Protestantse Kerk Nederland
De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde.

In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid. In de Protestantse Kerk worden beproefde vormen van kerk-zijn aangevuld met experimentele vormen.

 
Weblink Classis Groningen-Drenthe
De classicale vergadering wordt gevormd door de ambtsdragers verkozen door de kerkenraden van de tot de classis behorende gemeenten. De classicale vergadering geeft leiding aan het leven en werken van de classis en geeft daarin gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar en voor de gehele kerk, alsmede aan de verantwoordelijkheid van de kerk voor de gemeenten.

 
Weblink Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
De Bijbel dichtbij, altijd en overal. Met debijbel.nl van het Nederlands Bijbelgenootschap vind je razendsnel bijbelteksten op je computer, tablet of smartphone. Je ontdekt van alles over bijbelse onderwerpen, plaatsen en tijden. De wereld van de Bijbel komt tot leven! Als NBG-lid heb je volledige toegang tot alle extra’s. Iedereen kan er de NBV, NBG-vertaling 1951 en SV lezen.Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij

 
Weblink Zalenverhuur De Voorhof
De Voorhof is de perfecte locatie voor ondernemers, organisaties en verenigingen.
Een perfecte locatie voor trainingen/workshops of voor optredens en voorstellingen?

 
Weblink Veur de preek

Veur de Preek is een programma met vocale en instrumentale, religieuze muziek. Wekelijks kunt u een breed aanbod van diverse stijlen beluisteren: koorzang, Engelse hymnes en gospel. Ook is er ruimte voor het instrument dat elke zondagmorgen het meest wordt gebruikt in de eredienst: het kerkorgel. Daarnaast wordt elke zondag in Veur de Preek een korte meditatie gehouden, verzorgd door één van de twaalf vaste voorgangers, verspreid in de regio. Radio Drenthe: zondag 8.00 - 9.00 uur.

 

Weblink Digitaal Leerhuis

Per 1 september 2018 gaat het digitale leerhuis van Kerk & Israël Groningen Drenthe voor een doorstart.

Met het DigiLeerhuis is het voor mensen, die om wat voor reden moeite hebben met het bezoeken van een avondvullende activiteit, mogelijk om samen met andere geïnteresseerden te ‘leren’ via internet. Het materiaal zal ook gebruikt kunnen worden door huiskamergespreksgroepen. Niet elke groep heeft de middelen en mogelijkheid om een deskundige te laten komen.

Het voordeel van een gesprek via internet is dat afstand geen rol speelt. Je zou een gesprek over het onderwerp met vrienden en of familie wereldwijd kunnen voeren.

Elke 2 maanden komt er een nieuwe tekst op de site. Inhoudelijk zal het gaan over het Joodse gedachtengoed al of niet in relatie tot het christendom. De individuele deelnemer of de groep kan hierop reageren. Aan het eind van de 2 maanden zal de inbrenger een reactie op het geheel geven.

 

Weblink Theologische Verdieping tvgAssen

Het doel van tvgAssen is een 3-jarige cursus te bieden voor gemeenteleden en geïnteresseerden om zich te verdiepen in theologische onderwerpen. Dit kan nader als volgt worden omschreven.

Tijdens de driejarige cursus komen verschillende theologische vakken aan de orde. Oude- en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, dogmatiek, ethiek, liturgiek, diaconaat en pastoraat. Naast deze kernvakken is ook aandacht voor toegevoegde vakken zoals: spiritualiteit, filosofie, niet-westers christendom, wereldgodsdiensten, contextuele theologie, educatie en gemeenteopbouw, Islam, Jodendom, kerk in een mondiale samenleving, kerk en kunst. Theologie is, met behulp van moderne wetenschappelijke methoden, bezig zijn met geloof en zingeving. In de cursus tvgAssen maakt u kennis met deze inspirerende manier van omgaan met geloof.

Weblink    Cultuurpodium Westerbork 

Draag jij de Stefanuskerk ook een warm hart toe en wil je graag een steentje bijdragen? Word dan ook vriend van de Stefanuskerk.


 
Weblink    Gastvrij Westerbork 

Midden tussen de Drentse bossen vind je het prachtige dorp Westerbork. Een plaats met een bruisende horeca en een zeer compleet winkelaanbod. Een plek waar je aangenaam woont en recreëert. Een dorp waar je na vijf minuten wandelen in de natuur staat en een dorp met een bijzondere geschiedenis.

 

 

 

 

terug