De Stefanuskerk

 
  De Stefanuskerk

  Bezoekadres:
  Hoofdstraat 10
  9431 AD Westerbork
  Postadres: 
  Hoofdstraat 21A
  9431 AB Westerbork
  Tel.: 06 4937 1635
  of  0593 - 33 10 48 


De Stefanus – een ruimzinnige gemeente

De Stefanusgemeente heeft een lange en bewogen historie. Ontstaan enkele decennia na de Reformatie is de gemeente al meer dan 400 jaar oud. Het kerkgebouw, de Stefanuskerk, is nog ouder, en is begonnen als Parochiekerk van de Heilige Stefanus. Tientallen generaties hebben hier hun belangrijke momenten in het leven samen beleefd, in vreugde en verdriet, gesteund door de Bijbelse verhalen. Geworteld in de hervormd vrijzinnige traditie ziet de Stefanusgemeente zich nu als een ‘ruimzinnige’ dorpskerk met leden vanuit heel verschillende achtergronden en tradities. Vrijheid in denken en geloven wordt als een belangrijke waarde gezien. 
Er is geen verwachting over wat de ander gelooft, noch een claim op ‘de waarheid’. 
Wat we delen is dat wij de verhalen in de bijbel trachten te begrijpen in het licht van de woorden van Jezus van Nazareth: bevrijdende woorden van liefde, mededogen en overgave aan het leven. Daaruit putten we de moed en inspiratie voor ons leven. Daarbij kijken we met een open blik naar de samenleving, de cultuur en de vruchten van de moderne wetenschap. 


Grondgebied

Geografisch omvat de Stefanusgemeente behalve het dorp Westerbork de Broekstreek (Mantinge, Balinge, Bruntinge, Garminge) en de dorpen Elp, Eursinge, Orvelte, Witteveen, Zuidveld en Zwiggelte. De dorpskerk van Westerbork bestaat al meer dan 800 jaar. 

In een oude akte uit 1206 werd de ‘capella te Burch’, samen met de moederkerk in Beilen door de bisschop van Utrecht overgedragen aan de abt van het klooster te Ruinen. Het betrof toen waarschijnlijk een houten kapelletje, gedekt met stro.

Omstreeks 1360 werd de houten kapel vervangen door een stenen kerk, die toen wat kleiner was dan de huidige kerk. De kerk werd gewijd aan de martelaar Stefanus. 
De huidige Stefanuskerk is een gotische kerk die dateert van het begin van de 15e eeuw. Het onderste deel van de toren is ouder en stamt uit de 13e eeuw. Het bovendeel van de toren dateert van 1778. In de toren hangen drie klokken. De avondmaalstafel is vervaardigd in de 17e eeuw en de preekstoel in 1778. Het orgel is in 1726 gebouwd voor de kerk van Beetgum en door de orgelbouwer Petrus van Oeckelen in 1862 verplaatst naar Westerbork.

 


Schilderijen

In de Stefanuskerk bevinden zich twee schilderijen van Reinhart Dozy. Van 1939 tot aan zijn overlijden in 1947 woonde hij in het nabijgelegen Elp. Hij schilderde de kerkgang van vrouwen in Drentse klederdracht. In de kerk hangen twee schilderijen van hem: 'Kerkuitgang' en 'Te laat'.
 
   
Ook hangt er een schilderij van de Drentse schilder Louis Albert Roessingh, (1873-1951), getiteld ‘Doopplechtigheid’. Roessingh woonde eveneens lange tijd in Elp. Hij was actief in de gemeenschap, gemeenteraadslid en later ereburger van de gemeente Westerbork.
Een veelzijdig man, naast schilder was hij ook dichter.
Roessingh heeft het waarschijnlijk aan het begin van de twintigste eeuw geschilderd. Het schilderij was in bezit van de baron en barones Baud-van Suchtelen van de Haare, die het in 2012 geschonken hebben aan de kerkelijke gemeente.
 

Virtuele tour

De Stefanuskerk is niet alleen te bezoeken, maar is ook in een digitale rondleiding te zien.

terug