Predikanten

Stefanusgemeente

Ds. Melle Leffers

Email: predikantstefanuskerk@gmail.com
Telefoon: 06 - 5143 3553
Op dinsdag en vrijdag werk ik in Westerbork


Op 3 april 1963 zag ik het levenslicht in Emmercompascuum, een dorp aan de grens met Duitsland, iets ten oosten van Emmen. Hier bracht ik mijn jeugd door. Na mijn middelbareschooltijd volgde ik de Pedagogische Academie. Daar werd ik - geïnspireerd door mijn docent godsdienst - op het spoor gezet van de theologie. Na mijn studie in Kampen ging ik in 1992 als predikant aan de slag in het Friese Echtenerbrug-Oosterzee. Na zes mooie jaren daar, werd het tijd voor een nieuwe uitdaging. Van 1998 tot 2008 was ik predikant van de Poststraatkerk in Stadskanaal. Daarna maakte ik een uitstapje buiten de kerk. Van 2008 tot 2013 ging ik als ZZP'er aan de slag met een Coaching Bureau. Daarin begeleidde ik mensen die op de een of andere manier waren vastgelopen in hun leven of in hun werk. Mensen die zochten naar een nieuwe weg, een nieuwe zin. Ook was ik in die jaren werkzaam als geestelijk verzorger in het Refaja-ziekenhuis in Stadskanaal en voor 1 dag in de week verbonden aan de kerk van Nieuwe Pekela. Vanaf 2013 ben ik weer voluit predikant geworden en wel in de Stefanuskerk in Westerbork. Sinds 2021 ben ik ook verbonden aan de Kloosterkerk in Ter Apel. Beide voor 50 procent van mijn werktijd. Een bijzondere en mooie combinatie. Ik ervaar het als een groot voorrecht om in deze twee prachtige Middeleeuwse kerkgebouwen met zo’n rijke geschiedenis te mogen voorgaan. Plekken waar al zo lang het geheim van het leven wordt gevierd. Waar rust wordt gezocht en gevonden. Waar woorden worden gezocht voor wie of wat wij God noemen. Waar hoop en verlangen wordt gedeeld en gevoed. Waar ruimte is voor levensvragen. Waar je ‘op verhaal’ komt en geïnspireerd wordt om het goede te zoeken en te doen. Waar vind je in de samenleving nog zulke plekken?
Hoewel geboren in een redelijk traditioneel Gereformeerd gezin, ben ik me langzamerhand thuis gaan voelen in de meer vrijzinnige hoek van de kerk. Voor mij zijn belangrijk: ruimte in denken en geloven, een open blik naar de cultuur en de wetenschap, innerlijke groei, bewustwording van de eigen verantwoordelijkheden en de Bijbelse verhalen niet zien als absolute waarheden, maar als richtingwijzers en spiegels voor mijn eigen leven en handelen. 

Voorhofgemeente

 

Ds. Joanne Greving

E-mail: predikantvoorhof@pgwesterbork.nu

Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag

 

Ach, lieve mens, leef!

Ik heb je gemaakt om te dansen, te zingen

te spelen, te lachen,

Ach, lieve mens, leef!

Ik heb je gemaakt voor de liefde voor vriendschap,

voor samen met mensen,

Ach, lieve mens, leef!

Ik heb je gemaakt tegen dood, tegen angst in,

jij bent het leven,

Ach, lieve mens, leef!

(Uit: Zing de zee, Femke Soethoudt en Jasper Witteveen)


Soms zijn er teksten die krachtig de kern weergeven van wie je bent, wat je doet en hoe je in het leven wilt staan. Dit lied heeft voor mij alles in zich en vertelt daarom ook het beste wie ik ben en wil zijn.

Mijn naam is Joanne Greving, predikante van de Voorhofgemeente in Westerbork sinds februari 2022. Met mensen binnen en buiten de kerk wil ik graag onderweg zijn, geleid door de geestdrift en levenskracht die God mensen in Jezus Christus geeft. Het is mijn overtuiging dat een mensenleven liefdevoller en genadevoller wordt in het licht van Christus. Het maakt dat mensen kracht krijgen om op te staan, hoe moeilijk het leven ook is.

Graag ga ik in gesprek, vier ik in kerkdiensten en bijeenkomsten het leven dat God geeft en zoek ik samen met de mensen om me heen naar een manier om goed te leven.

Op maandagen, dinsdagen en vrijdagen hoop ik zoveel mogelijk in Westerbork aanwezig te zijn om mensen te ontmoeten.

Dominee voorganger 
 

terug