Vacature catecheet

De Protestantse gemeente 'De Voorhof' in Westerbork zoekt per direct een enthousiaste catecheet voor het seizoen 2020/2021.

Als catecheet ben je samen met de predikant (als we een eigen predikant hebben) en de jeugdouderlingen verantwoordelijk voor de invulling en begeleiding van de catechese avonden (± 25 avonden per jaar).

Het doel van catechese is drieledig: 1. Kennisoverdracht 2. Samen met de jongeren zoeken naar de toepassing van het onderwerp op hun (geloofs)leven. 3. Gemeenschapsvorming. 

De catecheet die wij zoeken voldoet bij voorkeur aan de volgende eisen:

● Je hebt een levende relatie met God
● Je wilt jongeren bekend maken met Jezus, vertellen wie Hij is en voor hen wil zijn
● Je bent thuis in de Bijbel en de belijdenisgeschriften
● Je bent in staat open en helder te communiceren
● Je bent geïnteresseerd in de jongelui; je wilt hen iets leren
● Je zoekt aansluiting bij de leefwereld en -situatie van jongeren om het geloof relevant te maken
● Het is een pre als je didactisch onderlegd bent en/of ervaring hebt met het overdragen van kennis 

Organisatorische afspraken:

Je bent op een vaste avond (voorkeur woensdagavond en/of vrijdagavond) beschikbaar voor het geven van catechisatie.
De catechisaties worden voor elke groep ca. 1x per maand (uitgezonderd de vakantieperiode) gegeven samen met andere vrijwilligers.
De groepsindeling is als volgt:

1e Groep : Voorgezet onderwijs 1e en 2e jaars
2e Groep : Voorgezet onderwijs 3e en 4e jaars
3e Groep : Voorgezet onderwijs 5e en 6e jaars
4e Groep : 19 + jarigen

1e en 2e groep: 1x per maand op woensdagavonden (1e avond 26 augustus), aanvang 19.00 uur
Van 19:00 – 19:15 uur gezamenlijk met groep 1 en 2 openen
Van 19:15 – 20:15 uur groep 1 en groep 2 uit elkaar voor de catechese, beide groepen apart.

3e en 4e groep: 1x per maand op vrijdagavonden (1e avond 28 augustus), aanvang 20.00 uur
Van 20:00 – 20:15 uur gezamenlijk met groep 3 en 4 openen
Van 20:15 – 21:15 uur groep 3 en groep 4 uit elkaar voor de catechese, beide groepen apart.

Gemiddeld gaat het om een aanstelling van 2 uur per week conform de salarisregeling van de Protestantse kerk.

Je bereidt een onderwerp voor en geeft de catechese samen met de vrijwilligers en geeft hen daarbij inhoudelijke begeleiding.

Als je belangstelling hebt voor deze functie kun je contact opnemen met onze jeugdouderling.

Jan Willem Wentink

06-52180155