Protestantse Gemeenten Westerbork

 Om in te loggen op deze website: Klik hier

Kerkvenster

Kerkvenster is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Westerbork i.w.  Het Kerkvenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de twee wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Westerbork, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. Kerkvenster beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld. Het kerkblad verschijnt tien keer per jaar. In principe iedere maand en in de zomermaanden een keer per acht weken.

Inleveren van kopij kan per mail: , aanleveren in lettertype Tahoma 10. De artikelen graag ondertekenen met uw naam en, indien van toepassing, organisatie, commissie of werkgroep. 

Vormgeving: Inleveradres - administratie - bezorging:

Mw. C. Epping-v.d. Weide
Brinklaan 8
9431 AK Westerbork
tel: 0593 - 332 848

Inleveradres:

Mw. B. Kramer-Kroeze
Selhof 6
9431 JD Westerbork
0593 - 332 427

Vormgeving:

Mw. Hilly v.d. Weide-Sallomons (tel 0593 - 322 393)

Dhr. Hans Groeneveld (tel. 06 - 5171 6005)

Voorzitter redactieraad:

Dhr. Peter Mendelts (tel. 0593 - 552 875) 

 

Inleverschema 2022:


De abonnementsprijs van het Kerkvenster is € 12,00 per jaar. Voor informatie over abonnementen kunt u contact opnemen met de Kerkrentmeesters:

Stefanusgemeente:

E-mail:
Telefoon: 0593-333149

Voorhofgemeente:

E-mail:
Telefoon: 0593-565399

Protestantse Gemeenten Westerbork