Protestantse Gemeenten Westerbork

 

Om in te loggen op deze website: Klik hier

Kerkenraad Voorhofgemeente

Hieronder de samenstelling van de kerkenraad van de Voorhofgemeente:

 

  Functie: Naam Telefoon:
       
Algemeen Predikant a.i. ds. Marcel Zijlstra * -
  Voorzitter Tiny van Hoek 785108
  Scriba Albert Oosterveld 332329
  Notulist Marjan Heuvelman  
       
Ouderlingen Ouderling Kerkrentmeester Henny Nijhoff 523109
  Ouderling Kerkrentmeester Herman Leicht 565399
  Ouderling Vieren Vacant  
  Ouderling Jeugd Jan Willem Wentink 331001
  Ouderling Leren Vacant  
  Pastoraal Ouderling  Antje Koopmans  
  Pastoraal Ouderling Henk Timmerman 331843
  Pastoraal Ouderling Bert Hoekman 333133
       
Diakenen Diaken Secretaris Luuk Sanders 522189
  Diaken Vice voorzitter Aly Hepping 331089
  Diaken HA Derkshoes Jan Boer 346275
  Diaken Henk Scheper 795009
  Diaken Agnes Stroomberg 370052
  Diaken Annemarie Roukema 566781
  Diaken Willem Scheper 346214
  Diaken Willy de Groote 333442
  Diaken Arnold Prins  

 *: ds. Marcel Zijlstra is interim predikant die tijdelijk aan de Voorhofgemeente is verbonden. Hij adviseert de kerkenraad en heeft geen stemrecht. 

Protestantse Gemeente Westerbork i.w.