Kaderraad jeugdwerk

De kaderraad is het overlegorgaan voor al het kinder- en jeugdwerk binnen de Protestantse Gemeente Westerbork i.o. en

  • wil afstemming en onderling overleg binnen de kinder- en jeugdwerkgeledingen
  • staat open voor veranderingen en aanvullingen
  • wil transparant communiceren met alle geledingen
  • vergadert ongeveer 6 keer per jaar

 

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de jeugdouderling, Jan Willem Wentink, tel. 06-52180155