Als je partner is overleden

Het verliezen van een dierbare door de dood is een ingrijpende ervaring. Alles in je leven is plotseling anders.
Je krijgt te maken met een wirwar aan gevoelens van verdriet en gemis, tot aan boosheid en jaloezie aan toe.
Als vanzelf komen er vragen: Hoe moet ik verder? Hoe geef ik mijn leven een nieuwe zin? Mogelijke thema’s zijn: de periode vóór het afscheid, de uitvaart(dienst), wat gebeurt er met je als je rouwt, voor welke taken sta je dan, de reacties uit je omgeving, het omgaan met moeilijke dagen, en uiteindelijk de vraag: wat geeft je de kracht om verder te gaan? Voorafgaand aan de cursus vindt er een voorgesprek plaats om mogelijkheden en verwachtingen op elkaar af te stemmen. De groep bestaat uit maximaal acht personen en komt acht keer bij elkaar. Kerkelijk betrokken zijn is nadrukkelijk geen vereiste.

Een drietal reacties van eerdere deelnemers:
‘Het belangrijkste dat de groep mij gebracht heeft, is wel de ruimte om je te kunnen uitspreken, zonder dat je het  gevoel hebt dat de ander het te veel vindt of te confronterend’.
‘Het herkennen en erkennen van gevoelens en gedachten heeft mij goed gedaan’. 
‘Het gemis zal altijd blijven, maar door deze cursus kan ik er beter mee omgaan’.
Wilt u zich opgeven of wilt u meer weten, neem dan gerust vrijblijvend contact op met ds. Melle Leffers 
Email: predikantstefanuskerk@gmail.com of tel. 06 - 5143 3553.

 

Als je bent gescheiden

Je kunt je partner verliezen aan de dood.
Maar je kunt je partner ook verliezen aan het leven. Je ooit zo mooi begonnen huwelijk loopt stuk. Een ingrijpend gebeuren. Je wereld staat op zijn kop. Je gevoelswereld is uit evenwicht. Je staat er alleen voor. Je ervaart emoties die je van je zelf niet kende: van boosheid tot je afgedankt en waardeloos voelen. Je bent soms doodmoe van alle gepieker en zorgen. Soms leidt het tot lichamelijke en/of psychische klachten. Maar soms is er ook opluchting, een gevoel van vrijheid. Hoe dan ook moet je op zoek naar een nieuwe balans in je leven. Naast de kennismaking zijn mogelijke thema’s: de periode voor de echtscheiding, wat zijn de effecten van de echtscheiding, welke gevoelens spelen er een rol, de reacties van de mensen uit je omgeving, er alleen voor staan als opvoeder, omgaan met loyaliteit en de vraag: hoe goed zorg ik voor mij zelf?

Na aanmelding vindt er een voorgesprek plaats om mogelijkheden en verwachtingen op elkaar af te stemmen. De groep bestaat uit maximaal acht personen en komt zes keer bij elkaar. Wilt u zich opgeven of aarzelt u of dit iets voor u is, neem dan gerust vrijblijvend contact op met ds. Melle Leffers.
Email: predikantstefanuskerk@gmail.com of tel. 06 - 5143 3553.
 


 

terug