Kerkrentmeesters

In beginsel is het de taak van een kerkrentmeester om te zorgen voor de stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard. De kerkrentmeesters houden zich in grote lijnen bezig met:

  • financiële zaken (Kerkbalans, begroting, jaarrekening, beheer gelden)
  • personele zaken (predikant, pastoraal medewerker, koster, organisten, hulpen, vrijwilligers)
  • onderhoud en beheer (kerkgebouwen, pastorie, terreinen, vergunningen)
  • administratieve zaken (kerkelijk register, ledenadministratie, archief)
  • federatieve zaken
  • overige zaken (kerktelefoon, Kerkvenster)

Er is altijd veel te doen. Het is fijn dat veel mensen ons hierbij helpen. Gezamenlijk proberen wij op deze wijze, een ieder vanuit zijn of haar eigen kracht, een bijdrage te leveren aan het in stand houden van onze kerkgemeenschap.

Colleges van Kerkrentmeesters

Voorhofgemeente

Voorzitter:
dhr. Herman Leicht
tel. 06 – 1064 6165
email: hermanleicht@gmail.com
 
Secretaris:
dhr. Henk Hesselink
 
Penningmeester:
dhr. Albert Oosterveld
tel. 0593 - 332 329
E-mail: beheervoorhof@gmail.com

Bankrekeningnummer:  NL02 RABO 0369 4071 56

 

Stefanusgemeente

Voorzitter:
Henk Hofman
tel. 0593 - 592 932

Penningmeester:
Herman Rutterkamp
tel. 06 - 5182 6077

E-mail: beheerstefanuskerk@gmail.com 

Bankrekeningnummer:  NL80 RABO 0369 4133 18

terug