Bediening heilige doop

In principe kan in iedere kerkdienst de Heilige Doop bediend worden.

In de praktijk gebeurt dat altijd na overleg in de vorm van een doopdienst en zo mogelijk samen met andere doopouders.

Voor het aanvragen daarvan, kunt u zich wenden tot de predikant of tot uw pastoraal ouderling.