Protestantse Gemeenten Westerbork

 Om in te loggen op deze website: Klik hier

Interkerkelijke commissie

De Interkerkelijke Commissie wordt gevormd door afgevaardigden uit de deelnemende kerken in de regio, de clubleiders van Bijbelclub ‘t Scheepje, afgevaardigde ouder/verwant. De commissie is op initiatief van de oudervereniging: ‘Philadelhia’ in 1979 opgericht en van start gegaan.  Er is twee keer per jaar een vergadering bij één van de leden thuis.

De taak van de commissie ‘om te zien’ naar onze medemens met een verstandelijke beperking.Hier proberen wij inhoud aan te geven door:

  • Het organiseren van Bijzondere morgendiensten, vijf keer per jaar.
  • Het bezoeken van gemeenteleden zowel bij de feestelijke, bijvoorbeeld verjaardag, als ‘wij voelen ons betrokken’ bezoek bij ziekte of een moeilijke periode.

De diensten worden vaak muzikaal en visueel ondersteund. Na de dienst is er altijd gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. De clubcatechese komt om de week bij elkaar om verhalen uit de bijbel te horen. Ze sluiten het seizoen jaarlijks af met een gezellig uitje met elkaar.

Naast de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende kerken wordt I.K.C. ook financieel ondersteund door het Fonds verstandelijk gehandicapten

Contactpersonen

Namens de Voorhofgemeente: mw. Dineke Nienhuis tel. 0593 - 331 113

Namens de Stefanusgemeente: mw. Geesje Beugel tel. 0593 - 332 454

Komende diensten door IKC voorbereid zijn gepland op: 5 november 2017 in de Kruiskerk te Diever en januari 2018 in de Gereformeerde Kerk te Drijber.

 

Protestantse Gemeenten Westerbork