Protestantse Gemeenten Westerbork

 Om in te loggen op deze website: Klik hier

Eindelijk weer....

Eindelijk weer……………………., maar beperkt!

Zondag acht maart was de laatste kerkdienst in “De Voorhof”. Gelukkig kunnen we weer naar onze kerk, volgens duidelijk verantwoorde richtlijnen, op zondag vijf juli!

We werken volgens het protocol van de PKN te Utrecht en de richtlijnen van het RIVM!
Voor “De Voorhof” heeft de kerkenraad een gebruiksplan vastgesteld dat een richtsnoer zal zijn voor ons handelen in de kerk voor gemeenteleden en gebruikers.

Als we dit verantwoord willen doen, waarbij de gezondheid van de ander voorop staat, dan zullen we ons aan diverse voorschriften/regels moeten houden. Vanzelfsprekend heeft elk gemeentelid of gebruiker een eigen verantwoordelijkheid, maar dat mag nooit ten koste gaan van de ander!

 

 

Reserveren:


Telefonisch: elke vrijdagmiddag tussen 14.00 – 17.00 uur naar Henny Nijhoff: 06-13871612 

Email: voor zondag naar:

U geeft uw naam, adres en aantal gemeenteleden op. Zonder reservering kan het zijn dat er geen plaats is voor u!


Instructie voor gemeenteleden die naar de kerkdienst willen:

 • Blijf sowieso thuis en ziek uit als je verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebt!
 • Afstand is 1,50 meter binnen en buiten: dus geen filevorming.
 • Kom a.u.b. op tijd, dus niet op het laatste moment!
 • Ga thuis eerst naar het toilet, voor u naar de kerk gaat.
 • In de kerk zijn de toiletten en de garderobes gesloten! Bij hoge nood is er een oplossing!
 • Bij het betreden van de kerk via twee ingangen: gebruik de aanwezige handgel op de sta-tafel!!!
 • Volg de aanwijzingen van de koster (hal) en de coördinatoren (kerkzaal).
 • Gebruik de aangewezen looproutes.
 • De kerkzaal is in tweeën verdeeld: de coördinator wijst u de weg.
 • U loopt door tot het eind van de rij en houdt 3 stoelen afstand met de andere kerkgangers: gezinsleden zitten naast elkaar.
 • Na de dienst bepalen de coördinatoren welke rij via welke uitgang naar buiten gaat.
 • Bij de uitgang staan twee sta-tafels met daarop twee manden voor de collectes (diaconie + kerk).
 • Buiten is voldoende ruimte om de afstand te bewaren voor een gezellig gesprek met andere gemeenteleden. Doe dit a.u.b., want velen hebben hieraan grote behoefte!


Vanzelfsprekend worden, na elke dienst, alle stoelen en deurkrukken e.d. gereinigd met een desinfecteringsmiddel!
Als kerkenraad vinden we het verantwoord onder deze omstandigheden de kerkdiensten te laten verlopen. Vanuit onze verantwoordelijkheid willen we geen verspreiding veroorzaken van deze onzichtbare ziekte! Houdt moed, want na regen komt altijd weer zonneschijn!

Uitzending Kerk TV:

Vanaf zondag 5 juli kunnen we de kerkdiensten voor het eerst live uitzenden via het internet!!!
Mocht u om welke reden dan ook de kerkdienst niet kunnen, willen of durven bezoeken, dan is het mogelijk om toch de kerkdienst in onze kerk mee te maken.

Wat moet u doen om dit thuis mogelijk te maken:

Via onderstaande link kunt u de Kerkdienst meekijken op een PC/Laptop:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2073-Gereformeerde-kerk-de-Voorhof

Voor het meekijken op een Android tablet of telefoon, kan er een app worden gedownload via:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kdgm.kerkdienstgemist&hl=nl

Voor het meekijken op een Apple I-pad of I-phone, kan er een app worden gedownload via:
https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist/id1041456558

 

Zingen in de kerk:

• Geen gemeentezang of neuriën.
• Muziek via de organist en/of de beamer.
• Evt. 2 of 4 zangers.

 

Kindernevendienst, oppas en tienerdienst starten in september!


Kerkenraad “De Voorhof” gemeente.

 

Protestantse Gemeenten Westerbork