Kaderraad Jeugdwerk

De kaderraad is het overlegorgaan voor al het kinder- en jeugdwerk binnen de beide Borker kerken en

  • wil afstemming en onderling overleg binnen de kinder- en jeugdwerkgeledingen
  • staat open voor veranderingen en aanvullingen
  • wil transparant communiceren met alle geledingen
  • vergadert ongeveer 6 keer per jaar

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de jeugdouderling Roeland Booij, tel. 06 - 2297 1677.

terug