Dopen in de kerk


Dopen is een bijzondere gebeurtenis. Door middel van de doop geef je aan dat je jezelf (volwassendoop) of je kind (kinderdoop) deel wilt laten uitmaken van de christelijke gemeenschap. Daarnaast kan de doop een teken van dankbaarheid zijn voor de geboorte van een kind, een teken van belofte om je kind op te voeden volgens de christelijke geloofstraditie en/of als teken van Gods trouw aan de mensen.

Tijdens de doopdienst wordt aan de doopouders een doopkaars en een doopkaart uitgereikt. De doopkaars ontleent zijn licht en warmte aan de grote paaskaars die het hele jaar door in onze kerk brandt. Daarmee willen we symboliseren dat we een deel zijn van een lange geschiedenis en dat we licht, warmte en hoop willen doorgeven aan de volgende generatie. Om dat feit blijvend zichtbaar te maken worden de namen van allen die in onze gemeente zijn gedoopt op de dooprol geschreven.
De dooprol van de eigen gemeente hangt in de beide kerken. 

Om jezelf of je kind te laten dopen kun je contact opnemen met één van onze predikanten.
terug