Protestantse Gemeenten Westerbork

 Om in te loggen op deze website: Klik hier

ZWO-werkgroep

De ZWO werkgroep in Westerbork valt onder de diaconie en betrekt de gemeente bij zendingswerk, werelddiaconaat en ontwikkelingshulp. Maar wat houdt dat nu precies in?

  • Zending is de opdracht aan kerken en christenen om de Bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen.
  • Werelddiaconaat is een kerkelijk antwoord op de nood van de wereld. Veelal betekent dit acute noodhulp verlenen bij rampen.
  • Ontwikkelingssamenwerking is het aanpakken van de oorzaken die armoede en onrechtvaardige structuren in stand houden.

Al dit werk is gebundeld onder de noemer Kerk in Actie.

In samenwerking met de diaconie ondersteunt de ZWO-groep het werk van Kerk in Actie onder andere door het organiseren van ZWO-diensten en door projecten onder de aandacht te brengen in de 40 dagentijd. De werkgroep informeert de gemeente op verschillende manieren en heeft als taak fondsen te werven voor een groot aantal doelen. Meer weten over de ZWO werkgroep? Neem dan contact op met één van ons, wij vertellen u er graag meer over!

Ina Rutgerink
Dianne Seinen
Annemarie Roukema

Protestantse Gemeenten Westerbork