Protestantse Gemeenten Westerbork

 Om in te loggen op deze website: Klik hier

Nieuwsbrief IDP

Op 11 september had het Inter Diaconaal Platform de eerste vergadering van een nieuw 'seizoen. We hebben toen in aansluiting op de vergadering met de mensen van de gemeente, van Vluchtelingenwerk en van Welzijnswerk, als IDP nog wat nagepraat en wat lijnen uitgezet.  

Organisatie IDP

 
Kort samengevat zit onze organisatie zo in elkaar dat ondergetekenden een soort dagelijks bestuur (db) vormen. Omdat wij drieën ook al actief waren in Oranje, kenden we elkaar en hadden we ook inzicht gekregen hoe in onze gemeente de (sommige) hazen lopen.
Per 1 oktober -jullie hebben daar separaat bericht over ontvangen- is Gerard Glastra de officiële vertegenwoordiger vanuit het IDP in de gemeentelijke Adviesraad 'Minima' geworden.
 
Vrijwilligerscoördinator Bouke Oudega heeft desgevraagd toegezegd de coördinerende rol die hij t.b.v 'Oranje' had te willen voortzetten.
Als nieuwe contactpersoon in Bovensmilde hebben we Jan Post (PKN) mogen toevoegen aan onze lijst van contactpersonen; Sjoerdje Vording (diaconie Bovensmilde) ontvangt ook onze nieuwsbrieven. Voor de rest van de IDP-contactpersonen c.s. verwijs ik naar de lijst aan- en afwezigen genoemd in het verslag van onze vergadering d.d. 11 september 2017, welk verslag jullie eerder ontvingen (als iemand dat verslag nog een keer wil ontvangen, dan hoor ik dat wel). 

Lees meer: Nieuwsbrief IDP

IKP - Sluiting AZC Oranje

Sluiting van azc Oranje – einde van een intensieve en bewogen periode!


Ten behoeve van de vluchtelingen in Midden-Drenthe, speciaal zij die in Oranje in het azc waren gehuisvest, functioneerde sinds begin 2015 het IKP (Interkerkelijk Platform Oranje).
Van het COA is inmiddels officieel bericht ontvangen dat het azc in Oranje eind mei leeg zal zijn; statushouders hebben ofwel een woning ontvangen of wachten elders op hun definitieve huis, al dan niet in onze burgerlijke gemeente.
Voor het IKP betekent deze afbouw in Oranje dat het zogenaamde House of Hope in de kas van Jan Voortman, dat onder verantwoordelijkheid van het IKP viel, inmiddels is gesloten omdat er geen vluchtelingen meer komen.
Wij willen Jan en Sieta Voortman en de mensen die bij hen werken nogmaals heel hartelijk dankzeggen voor de goede samenwerking en de loyale opstelling naar ons en naar de vluchtelingen toe – geweldig dat dit mogelijk was!

Lees meer: IKP - Sluiting AZC Oranje