Protestantse Gemeenten Westerbork

 Om in te loggen op deze website: Klik hier

Heilig avondmaal

In onze gemeenten kennen we de zogenaamde open oecumenische Avondmaalsviering. Een ieder wordt genodigd om aan de Maaltijd van de Heer deel te nemen, omdat het niet aan ons is om mensen buiten te sluiten. Het Avondmaal is de maaltijd van de gemeente. Daartoe behoren ook de kinderen, omdat zij op hun eigen manier meeleven en geloven met de gemeente. Zoals een kind thuis het eigene meekrijgt van het gezin, doordat het aan het gezinsgebeuren deelneemt, zo moet het ook in de gemeente al doende het eigene van die gemeente meekrijgen, door er aan deel te nemen. De kinderen worden in de dienst dan ook actief betrokken door met de beker met druivensap rond te gaan. Door mee te doen met de symboliek van de maaltijd proeven ze als het ware de diepste kern van de gemeente. Hun geloof groeit eerder via de mond dan via het oor. Om van de Avondmaalsviering geen statisch geheel te maken, passen we in onze kerk verschillende vormen toe. Zo kennen we de viering aan lange tafels (o.a. op Witte Donderdag), het lopend Avondmaal, het zittend Avondmaal, de lopende kring en de viering in de grote kring. Elk van deze vormen kent weer zijn eigen symboliek.

Kinderen aan het Avondmaal

In onze gemeente is het gewoon dat ook de kinderen het Avondmaal meevieren. Dat betekent niet dat ook alle kinderen het meevieren. Leden van onze gemeente zijn soms afkomstig uit gemeenten met een andere traditie. In deze vorige gemeente was het of is het niet gebruikelijk dat de kinderen het avondmaal meevieren. Of kinderen al of niet me mogen/kunnen vieren is voor sommige leden van onze gemeente gewoon nog een vraag. Voor ouders die over deze vraag willen nadenken organiseren we een avond om er samen over bezig te zijn.

Bediening Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt "minstens zes keer per jaar" gevierd; daarnaast kan op bijzondere dagen in het jaar ook de Maaltijd van de Heer gevierd worden. Hiervoor is iedereen, die lid is van de gemeente van Jezus Christus en Hem van harte liefheeft, uitgenodigd, ongeacht de leeftijd. Bij degenen, die kerktelefoon hebben wordt brood en wijn thuis bezorgd, zodat ook zij de dienst kunnen meevieren. In principe wordt het Heilig Avondmaal in de morgendienst gevierd. Ook bestaat de mogelijkheid voor de bewoners van 't Derkshoes, om gezamenlijk in een zaal het Heilig Avondmaal te vieren via de kerktelefoon, hierbij zijn twee diakenen aanwezig.

Protestantse Gemeenten Westerbork