Protestantse Gemeenten Westerbork

 Om in te loggen op deze website: Klik hier

Diakenen

Voorhofgemeente Functie Wijk
Alie Hepping Vice-voorzitter / afgevaardige moderamen en kerkenraad -
Luuk Sanders Secretaris / afgevaardigde kerkenraad -
Herman Westerhof Penningmeester -
Willy de Groote Coördinerende diaken hulpdienst / Afgevaardigde Inlia 6
Willy Boer Voorbereiding Heilig Avondmaal / Kerstgroet 2
Marjan Heuvelman Heilig Avondmaal in het Derkshoes / Roosters 3
Tiny van Hoek Sociale zekerheid en Minimabeleid / afgevaardigde adviesraad minimabeleid 7
Annemarie Roukema ZWO groep namens beide wijken / Kerstgroet 4
vacature Sociale zekerheid en minimabeleid / Specifiek lokale problematiek / Voorbereiding Heilig Avondmaal  
vacature Jeugddiaken namens de beide wijken  
    
Stefanusgemeente Functie Wijk*
Dik van de Klippe Voorzitter -
Dianne Seinen Lid / ZWO / Kerstgroet -
Peter Dolsma Penningmeester -
Vacature Lid / voorbereiding Heilig Avondmaal / Kerstgroet / Coördinerende diaken hulpdienst -
Vacature Lid / sociale zekerheid en Minimamabeleid -

 *: Diakenen Stefanus Wijkgemeente hebben geen vaste wijkindeling.

 

Protestantse Gemeenten Westerbork