Diaconaat

(Wereld) diaconaat is ‘geloof’ in uitvoering. Hiermee tonen we barmhartigheid (het goed doen) aan mensen de geen helper hebben. Dit kan dichtbij zijn, want ook in Nederland is armoede en vallen mensen buiten de boot. Maar dit kan ook buiten onze landsgrenzen zijn, waar de nood soms zo enorm groot kan zijn. Wij maken daarbij “gebruik van” Kerk in Actie. Kerk in Actie heeft kennis en wereldwijd contacten (vaak lokale kerken) om daadwerkelijk verschil te maken. Zie hiervoor de pagina ZWO
Diaconaat is dus niet alleen het bieden van hulp. Het is ook de moeite doen om te komen tot een eerlijke, vreedzame en duurzame samenleving. Waarbij ook het begrip wederkerigheid belangrijk is. Wederkerigheid betekent respect voor en het goedkeuren van elkaars positie, keuze en oplossingen.

De twee Börker colleges van diaconieën werken al vele jaren samen. Dit heeft er toe geleid dat we ons naar binnen en buiten toe als één College van Diakenen laten zien. En dat we ons beleidsplan samen hebben opgesteld. In dit beleidsplan leest u meer over waar voor staan en wat we doen.
Heeft u een (hulp)vraag voor de diaconie neem dan contact met ons op.

Contactadres secretaris: entingaleida@gmail.com 

Hier vindt u ons Beleidsplan Diaconie 2019-2023 
terug