Avondmaalsviering


In onze gemeenten kennen we een open avondmaalsviering. Een ieder is welkom om aan de Maaltijd van de Heer deel te nemen. We vieren deze 6 keer per jaar in verschillende vormen: lopend, zittend of in een kring. Elke vorm kent weer zijn eigen symboliek. Bewoners van ‘het  Derkshoes’ kunnen het avondmaal daar meevieren. Hierbij zijn dan twee diakenen aanwezig. Voor wie niet meer in de kerk kan komen, kan in overleg thuis het avondmaal worden gevierd. Neemt u hiervoor contact op met de diaconie.


Betekenis avondmaal

De bijzondere betekenis van het avondmaal wordt helder aangeduid in één van de vroegste benamingen: ‘Maaltijd van de Heer’ (1 Korintiërs 11: 20). Wie aan de Maaltijd van de Heer deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Dat het avondmaal de Maaltijd van Jezus Christus is, komt in de viering op verschillende manieren tot uitdrukking. In het breken en ontvangen van het brood herkent de christelijke gemeente de bijzondere aanwezigheid van de Opgestane. Telkens wanneer wij als gemeente deze maaltijd vieren, ontvangen wij brood en wijn uit de hand van de opgestane Heer. Aan deze tafel is Jezus Christus de gastheer die ons nodigt. Tegelijk gedenkt de gemeente in de Maaltijd van de Heer hoe Jezus Christus op aarde heeft geleefd en hoe Hij zijn leven heeft gegeven voor ons. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. In het ontvangen van brood en wijn nemen wij Jezus Christus zelf aan, die voor ons heeft geleefd en die voor ons is gestorven. Aan deze tafel is Jezus Christus de gave die wij ontvangen. Bron: PKN.nl

terug