Stichting Cultuurpodium Westerbork


De stichting Cultuurpodium Westerbork stelt zich ten doel fondsen te werven die bijdragen aan het onderhoud van het interieur en het orgel van de Stefanuskerk. Dit doet zij door activiteiten te organiseren die inkomsten genereren om hieraan bij te dragen alsook de kerk te verhuren aan derden en merchandising te ondernemen. 

Naast het verwerven van financiële middelen, stelt de stichting zichzelf ook ten doel door middel van activiteiten een bijdrage te leveren aan het culturele leven en de sociale cohesie in Westerbork. Hiertoe behoort ook het levend houden van de geschiedenis van de kerk en dit ook breder te trekken naar ‘de verhalen van Westerbork’. Dit in het besef dat zonder cultuur het leven schraal, dof en bleek is, zoals staatssecretaris voor Cultuur, Gunya Uslu in haar herstelplan voor de culturele sector in het voorjaar 2022 schreef.

Ook wil de stichting een breder gebruik van het kerkgebouw. Dat betekent de Stefanuskerk niet alleen gebruikt wordt voor de erediensten van de kerkgemeenschap en rouw- en trouwdiensten – al dan niet voor leden van de protestante gemeenschap – maar ook voor culturele activiteiten. Inherent hieraan is dat er informatie over de historische en actuele waarde van de kerk wordt gegeven om daarmee bewustwording en draagvlak te creëren.

Het werven van Vrienden (donateurs) is een belangrijke opdracht voor het bestuur van de stichting. Dat geldt ook voor Bedrijfsvrienden en het aantrekken van sponsoren.

In het Beleidsplan kunt u meer lezen over doelstelling en visie van de Stichting

Ga hier naar de webpagina van Cultuurpodium Westerbork
 
terug