Cantorij


‘Zingen is dubbel bidden’, zou de kerkvader Augustinus ooit gezegd hebben. En het is waar: teksten krijgen zingend meer zeggingskracht, voor jezelf en voor wie je toezingt.

De cantorij bestaat uit leden van beide gemeenten, maar verleent hoofdzakelijk medewerking aan de diensten in de Stefanusgemeente. De cantorij is dienstbaar aan de liturgie. Zij ondersteunt de gemeentezang, neemt deel in de wisselzang met de gemeente, heeft een voorzangersrol bij de gebeden en zingt ook ’losse’ werken als motetten en anthems.

Sinds 2018 staat de cantorij onder leiding van Arian van der Mark. De repetities zijn op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, van september tot en met mei, in de Stefanuskerk. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Marianne van Willenswaard, tel. 0593 - 370 676

 


 

terug