Bedankt!

Een woord van dank voor al die mensen die regelmatig hun donaties geven aan de VOEDSELBANK.

Als coördinator van de Voedselbank te Beilen is het hartverwarmend om te ervaren hoe velen van u meeleven met mensen die tijdelijk een deel van hun voedsel bij ons afnemen.
Elke zaterdag mogen we verse en houdbare voeding van u ontvangen! Echt geweldig!
Ons mooie team van vrijwilligers is superblij met zoveel steun (voor ongeveer 90 – 100 “monden”).
Landelijke en plaatselijk krijgt geen enkele vrijwilliger betaald. Ook bestuurlijk zijn het allemaal onbetaalde vrijwilligers. Om allerhande onkosten te kunnen betalen ontvangen alle voedselbanken landelijke en gemeentelijke subsidies, die zijn echter lang niet kostendekkend. Vandaar ook dat maatschappelijke en kerkelijke donaties geweldig welkom zijn.

Misschien ten overvloede toch nog enige informatie.
De afnemers van de Voedselbank worden door een onafhankelijke screener doorverwezen.
De oorzaken waardoor mensen in ons land tekort komen zijn erg verschillend.

  • Het kan zijn dat mensen door eigen toedoen óf door toedoen van
    anderen diep in de schulden komen.
  • Tegenslagen en enorme ziektekosten, echtscheidingen, gedwongen
    huisverkoop of een failliet gegaan (eigen) bedrijf, onverwacht ontslag,
    oorzaken te over!
  • Er is nu ook een toename van werkende armen!

Het is moeilijk om noodgedwongen hulp te moeten zoeken.


De schaamte….. het gevoel van eigen falen… tranen… slapeloze nachten…
Je kinderen geen goede maaltijd meer kunnen geven…
Wat zullen de mensen wel zeggen…
Velen stellen hun hulpvraag dan ook lang uit.

De Voedselbank helpt tijdelijk. Dat wil zeggen: na 3 jaar kunnen de afnemers hun leven weer op orde hebben. Zij krijgen dan hulp van de Sociale Raadsvrouw en kunnen deelnemen aan budgettrainingen.
Meestal is de duur van de voedselhulp korter dan 3 jaar. Dan hebben mensen óf weer werk óf hun financiën zijn weer op orde met behulp van een budgetcoach.

Mocht u meer informatie wensen dan kunt u me natuurlijk altijd vragen.


Een hartelijke groet,


Alie Reitsma