Protestantse Gemeenten Westerbork

 

Om in te loggen op deze website: Klik hier

Een nieuw seizoen in coronatijd

Veel mensen zijn inmiddels ‘wel klaar’ met het coronavirus. Maar het virus is nog niet klaar met ons. Gelukkig kunnen we weer samenkomen. Zij het beperkt: we kunnen amper zingen en elkaar ontmoeten. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid blijft het riskant. Hierdoor is het aantal mensen dat de diensten bezoekt nog gering en aan een maximum gebonden. En dit terwijl het nieuwe seizoen zich aandient. ‘Hoe geven we in dit komende seizoen vorm aan ons kerkenwerk? Verliezen we elkaar door de crisis en de beperkende maatregelen niet heel gemakkelijk uit het oog? En hoe houd je het zelf vol? Hoe blijf je geïnspireerd, als gemeentelid, als kerkenraadslid, als voorganger? ‘De onzekerheid en de beperkingen vanwege de crisis maken het samen kerk zijn niet eenvoudig. Ze zetten het komende seizoen onder druk. Juist ontmoeting, samen bidden, zingen, luisteren naar de Schrift en delen in elkaars verhalen vormen onze gemeenten.

Zonder dat verdampt de gemeenschap, kan de moed je in de schoenen zinken en de vraag zich opdringen: wat blijft er over van ons gemeente-zijn?’, zo vraagt ds. René de Reuver, scriba van de PKN, zich af. Maar ook schrijft hij: ‘De crisis vraagt om omdenken en vertrouwen. Vertrouwen op God. Hij zal ook in het komende seizoen zeker wegen wijzen waarlangs onze voeten kunnen gaan’.

In dat vertrouwen willen we als kerken in Westerbork het nieuwe seizoen beginnen met een gezamenlijke dienst in de Voorhof op zondag 20 september. Dit jaar helaas geen activiteiten op de zaterdag, behalve misschien voor de jeugd, maar wél is er op donderdag 17 september een humoristische en muzikale voorstelling in de Stefanuskerk, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

Voor de startzondag vragen we u nadrukkelijk om u van te voren op te geven!
Dit in verband met het inrichten van de kerkzaal en het maximum aantal bezoekers.
Opgave kan bij Aleid Nijhoff M 06 – 20548698 of via de mail:
Het liefst zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 18 september 12.00 uur.

 

Het goede leven

Zoals u ook in het vorige Kerkvenster hebt kunnen lezen, is het jaarthema voor het nieuwe kerkelijke seizoen ‘het goede leven’. Dat is ook het thema van de startzondag. In dit Kerkvenster treft u een inlegvel aan met een boomblad die we u vragen in te vullen en mee te nemen naar de kerk.
Waar u ook aan mee kunt doen, is een Emmaüswandeling. Een wandeling in tweetallen voorafgaande aan de kerkdienst vanaf 9.15 – 9.45 uur. U kiest uw eigen route. De wandeling begint met vijf minuten lopen in stilte. Na die vijf minuten gaat de wandeling gewoon verder maar vertelt de een aan de ander wat voor hem/haar het goede leven betekent en of en zo ja wat ‘geloven’ daaraan toevoegt. De ander mag vragen ter verduidelijking stellen. Daarna worden de rollen omgedraaid. En wie weet ervaart u -al pratende en tot uw verrassing-, net als de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs, dat er een onbekende ‘derde’ meeloopt!
Wilt u meedoen aan de Emmaüswandeling, vermeld dat dan ook bij de opgave.
Er is kindernevendienst. De ouders kunnen meteen bij het binnenkomen de kinderen naar zaal 1 laten gaan, waar ze worden opgevangen door de leiding. Via de beamer kan de kerkdienst daar worden meegekeken. Uiteraard nemen we de coronavoorschriften in acht. Dat betekent: 1,5 meter afstand houden en het opvolgen van de aanwijzingen van de koster en de coördinatoren. Tegelijk doen we een dringend beroep op de eigen verantwoordelijkheid en alertheid.
We hopen zo -ondanks de coronabeperkingen- een goede start te kunnen maken!
Dat doen we in ieder geval met koffie vóór de dienst (en niet daarna), maar het staat een ieder vrij om iemand op de koffie uit te nodigen of om samen even een terrasje te pakken.
Op het goede leven! We hopen dat u er bij bent! Van harte welkom!

 

Ontmoeting en Inspiratie

Verhaal van mensen: Thema-avond met Peter Siebesma: 6 oktober Stefanuskerk
Het gaat niet goed met de kerk. Het aantal geregistreerde kerkleden loopt snel terug. Musicus en ontwikkelingspsycholoog Peter Siebesma is auteur van het boek Verhaal van mensen Over helder water uit oude bronnen en nieuwe kansen voor een krimpende kerk.
Enkele citaten: ‘We mogen het vertrouwen in God uitspreken dat het misschien toch nog allemaal goed komt, maar het lijkt me naïef te denken dat we zonder onze actieve bemoeienis de kerk kunnen behouden’. En: ‘Mensen zijn er nu verantwoordelijk voor om nieuwe wegen te zoeken voor een kerk in zwaar weer’. Siebesma sluit in zijn verhaal aan op de visie van Gerard Dekker: ‘Een kerk is alleen levensvatbaar, wanneer ze is ingebed in de samenleving en waar het geloof niet contrasteert met cultuur en wetenschap’. Siebesma, die woonachtig is in Assen- komt naar Westerbork om over zijn boek te vertellen en het gesprek met ons aan te gaan. Vooraf aanmelden is niet nodig en een vrijwillige bijdrage bij de uitgang wordt op prijs gesteld.
Datum: dinsdag 6 oktober 2020 Tijd: 20.00 – 22.00 uur

 

Verhaal van mensen: drie avond met elkaar in gesprek 12, 19 en 26 oktober

Met belangstellenden gaan we o.l.v. Melle Leffers dieper in op het boek van Siebesma. Zoals hijzelf zegt: ‘In de hoop dat het bijdraagt aan een nieuwe spirit en een nieuwe frisse kijk op geloven en kerk-zijn. Daarvoor moet de kerk volgens hem allereerst iets doen aan haar presentatie en informatie. Hoe profileert de kerk zich? En geeft de kerk wel genoeg kennis aan haar leden, vooral van nieuwe inzichten en ontwikkelingen? Durft de kerk ook minder gangbare opvattingen de ruimte te geven?
In de tweede plaats dient de kerk een breed en open ‘toelatingsbeleid’ te hebben, want iedereen heeft recht op een eigen geloven en niet geloven. Er moet geen criterium zijn waaraan mensen moeten voldoen om toe te treden. In de derde plaats is volgens Siebesma van belang dat de kerk afziet van elke vorm van claimen van de waarheid, wetmatigheden of vaste structuren. Die zijn volgens hem voor velen aanleiding ‘om het maar voor gezien te houden’. Dit betekent niet dat Siebesma oude bronnen allemaal in de vuilnisbak stopt, integendeel. Hij dompelt ze als het ware onder in het water en kijkt wat de ware betekenis kan zijn van wat we ooit meekregen aan geloof.
‘Ik raad het boek van harte aan voor gesprekskringen, kerkenraden en voor al die mensen die verlangen naar helder water uit oude bronnen’, aldus Jos van Oord, predikant/presentator KRO-NCRV.

Aanmelden bij ds. Melle Leffers vóór 9 oktober

T 0593 -333728 of
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Voorhof

 

Zin in Poëzie en Muziek: zondagmiddagconcert 18 oktober Stefanuskerk

Woorden kunnen veelzeggend zijn. Maar poëzie en muziek raken lagen die dieper gaan.
Ervaar hoe taal en muziek elkaar kunnen versterken. Predikant Melle Leffers en pianiste Gonnie Folkeringa nemen u opnieuw mee op de vleugels van gedichten en ontroerende klanken.
Deze keer zijn het ‘gedichten voor de laatste tijd’ van Marinus van den Berg.
Datum: zondag 18 oktober, aanvang 16.00 uur. Plaats: Stefanuskerk Westerbork.
Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Protestantse Gemeente Westerbork i.w.