Protestantse Gemeenten Westerbork

 Om in te loggen op deze website: Klik hier

Intercultureel bijbellezen (ZWO)


In november 2016 heeft de ZWO werkgroep een oproep gedaan om mee te doen aan een nieuw project 'intercultureel bijbellezen'. Een aantal gemeenteleden heeft aangegeven hiervoor wel interesse te hebben. Daar zijn wij als ZWO heel blij mee. Ondertussen hebben wij niet stil gezeten en is er contact geweest met de Stichting op de hoogte van Bolivia. Er is in Bolivia een groep die graag mee willen doen. Gualberto, van het viltproject, heeft 16 mannen en vrouwen bij elkaar gekregen die graag mee willen doen met het intercultureel bijbel lezen. Ze zijn zelfs al begonnen!
 
Op 15 februari jl. is de groep in Westerbork bij elkaar gekomen.
 
 
 
We hebben samen nagedacht en gesproken over Mattheus 6, 25-34. Het bijbelstuk doet enkelen van ons denken aan moeilijke periodes in het leven. Periodes met veel pijn en verdriet. Soms is het moeilijk om de controle te houden over onze gedachten of om ze los te laten, te accepteren dat dingen gaan zoals ze gaan.
Het stuk biedt ook troost omdat het aangeeft dat er iets wat groter en belangrijker is dan onze zorgen, namelijk het Koninkrijk van God. In Nederland zijn we welvarend en hebben al gauw zorgen over onze economische situatie. Is ons geestelijk welzijn niet belangrijker? Als je ouder wordt lijken je zorgen alleen maar toe te nemen. We voelen ons verantwoordelijk voor het leven op aarde, maar hebben hier vaak maar weinig invloed op.
De situatie in de wereld baart sommigen veel zorgen. Zijn de problemen zoals we die ervaren wel groter dan vroeger, of worden we beïnvloed door de veelheid aan informatie waardoor het lijkt dat er veel aan de hand is?
We spreken over kleine, persoonlijke zorgen maar ook over grote zorgen. Bijvoorbeeld  over verandering van het klimaat en de opwarming van de aarde. Of over de ontwikkeling van de kunstmatige intelligentie en de komst van robots. Belangrijk is dat we beseffen dat we zelf ook veel kunnen doen, ook al is het maar klein. Bijvoorbeeld er zijn voor andere mensen, actief zijn, niet bij de pakken neer gaan zitten.
De kern van het bijbelgedeelte volgens ons: Zoek eerst het koninkrijk van God.
 
De vervolgstap is dat we het gespreksverslag vertalen naar het Spaans en dit versturen naar onze partnergroep in Bolivia. Als we het verslag van de groep in Bolivia hebben ontvangen komen we weer bij elkaar.
Voor meer informatie over intercultureel bijbellezen of andere activiteiten van onze werkgroep kun je contact opnemen met de ZWO werkgroep. Ook is op de website van Kerk in Actie informatie te vinden over dit onderwerp.
 
 
 
 

Protestantse Gemeenten Westerbork