Protestantse Gemeente Westerbork i.w.

Nieuwe cursus 'Leven na verlies'

Als je je partner of een andere dierbare verliest door de dood is dat een ingrijpende ervaring. Alles in je leven is plotseling anders. Je betreedt een ‘land waar je de weg niet kent’, aldus de titel van een boekje over rouwverwerking. Je krijgt te maken met gevoelens en emoties van verdriet en gemis, boosheid en jaloezie. Als vanzelf komen er zin-  en levensvragen op: wat heeft mijn leven (nu nog) voor zin? Hoe moet ik verder? In het begin kun je nog wel met de naaste omgeving over veel dingen praten, maar naarmate de tijd verstrijkt, zo is de ervaring van velen, wordt het steeds stiller.

Mede daarom starten we (Joan van Kempen en Melle Leffers) een nieuwe cursus ‘leven na verlies’. 

Hiermee willen we ruimte bieden aan lotgenoten om de eigen ervaringen te delen met anderen die min of meer hetzelfde hebben meegemaakt. Het helpt om in een sfeer van veiligheid en vertrouwen je eigen verhaal kwijt te kunnen en te luisteren naar dat van een ander. Alleen al de herkenning (heb jij dat óók?) doet vaak al goed’. De groep is bedoeld voor volwassenen die met de dood van een geliefde zijn geconfronteerd en voor wie dat meer dan 5 maanden geleden is gebeurd. Na aanmelding vindt er een voorgesprek plaats om mogelijkheden en verwachtingen op elkaar af te stemmen.

De groep bestaat uit maximaal acht personen en komt zeven keer om de twee weken bij elkaar. Mogelijke thema’s zijn: de periode vóór het afscheid, de uitvaart(dienst), wat gebeurt er als je rouwt, de wirwar van gevoelens, de reacties uit je omgeving, je eigen zin- en levensvragen, en uiteindelijk de vraag: wat geeft je de kracht om verder te gaan?

Wilt u zich opgeven of aarzelt u of dit iets voor u is, neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van uw predikanten, 

Ds. Joan van Kempen
Email:
Telefoon: 0593 - 850 484

Ds. Melle Leffers
Email:
Telefoon: 0593 - 333 728

 

 

 

 

Protestantse Gemeente Westerbork i.w.