Protestantse Gemeente Westerbork i.w.

Kerkenraad Voorhofgemeente

Hieronder de samenstelling van de kerkenraad van de Voorhofgemeente:

 

  Functie: Naam Telefoon:
       
Algemeen Predikant ds. Joan van Kempen 850484
  Voorzitter Tiny van Hoek 785108
  Scriba Albert Oosterveld 332329
  Notulist Giel Post 333830
       
Ouderlingen Ouderling Kerkrentmeester Henny Nijhoff 523109
  Ouderling Kerkrentmeester Ria van Doorn 333148
  Ouderling Kerkrentmeester Herman Leicht 565399
  Ouderling Vieren Cees van der Vliet 750826
  Ouderling Jeugd Jan Willem Wentink 331001
       
Diakenen Diaken Secretaris Luuk Sanders 522189
  Diaken Vice voorzitter Aly Hepping 331089
  Diaken HA Derkshoes Jan Boer 346275
       
Wijkteam 1 Pastoraal ouderling  Antje Koopmans  
  Diaken Vacature  
       
Wijkteam 2 Pastoraal ouderling Janny Maris 331806
  Diaken Willy Boer-Euving 346275
       
Wijkteam 3 Pastoraal ouderling Lammie Gruppen 332187
  Diaken Henk Scheper 795009
       
Wijkteam 4 Pastoraal ouderling Vacature  
  Diaken Annemarie Roukema 566781
       
Wijkteam 5 Pastoraal ouderling Anne Hunse 565918
  Diaken Willem Scheper 346214
       
Wijkteam 6 Pastoraal ouderling Bert Hoekman 333133
  Diaken Willy de Groote 333442
       
Wijkteam 7 Pastoraal ouderling Vacature  
  Diaken Arnold Prins  

 

Protestantse Gemeente Westerbork i.w.