Protestantse Gemeente Westerbork i.w.

Login

Kijk voor inloggegevens in het Kerkvenster of stuur een mail naar: .

PKN-nieuws

Geen feed gevonden

Bediening heilige doop

In principe kan in iedere kerkdienst de Heilige Doop bediend worden.

In de praktijk gebeurt dat altijd na overleg in de vorm van een doopdienst en zo mogelijk samen met andere doopouders.

Voor het aanvragen daarvan, kunt u zich wenden tot de predikant of tot uw pastoraal ouderling.

Protestantse Gemeente Westerbork i.w.