Protestantse Gemeente Westerbork i.w.

 

Om in te loggen op deze website: Klik hier

O&I - activiteiten seizoen 2019-2020

 
 
Ook dit jaar heeft de commissie Ontmoeting en Inspiratie voor u een boeiend programma weten samen te stellen. Het aanbod is breed zodat er voor iedereen wel wat te vinden is. Verdieping verbreding, ontmoeting en vooral inspiratie zijn er in verwerkt.  Omdat er zo veel enthousiaste reacties kwamen over zijn vorige optreden, hebben we Kees Postumus weer kunnen strikken om hier in de Stefanus voor de derde keer een voorstelling te geven.  De afgelopen jaren hebben we steeds vier films vertoond, verspreid over het seizoen. De groep bezoekers op deze avonden groeit gestaag en er kwam een vraag naar meer films. Dit jaar zullen dat er vijf zijn. Er komen films aan bod met een diepere laag. Films die je niet meer los laten omdat ze raken aan  thematiek rond zingeving, spiritualiteit en ethiek. Drie daarvan sluiten aan bij de actualiteit.  In dit overzicht ziet u de activiteiten voor het komende seizoen. De uitgebreide informatie kunt u maandelijks in het Kerkvenster vinden. En verder wordt u wekelijks op de hoogte gehouden via de zondagsbrief en de beamer en staat de informatie op de website van de kerk. Sommige activiteiten komen ook in de Veldenkrant te staan. Als u mee wilt doen aan een van de gespreksgroepen, wilt u zich dan opgeven bij de gespreksleider?  Als u echter pas op het laats kunt beslissen om mee te doen, bent u toch van harte welkom.
 

Dinsdag 1 oktober 2019

Professor, bestaat God?

In 2014 ontving de Rijksuniversiteit Groningen een brief van de zevenjarige Anco, met de vraag:  ‘Bestaat God, kan de universiteit dat uitzoeken?’ Sterrenkundige Peter Barthel beantwoordde Anco’s vraag en verwerkte zijn antwoord in een lezing. Hij zet uiteen hoe hij als wetenschapper die dagelijks bezig met het heelal en de nietigheid van de aarde, aankijkt tegen God.  Stefanuskerk, 20.00 uur Inleider: Prof. Peter Barthel.
 
 

Woensdagochtend 16 oktober 2019

Start Verdiepingsgroep

Deze groep is een vervolg op ”Mediteren met de psalmen”.  Wij willen met elkaar verder gaan in het verdiepen van ons geloof.  Er zal  daarbij veel ruimte zijn voor de thema’s die zich aandienen en die er om vragen om uitgediept te worden. De psalmen kunnen daarin ook een plaats krijgen. We zullen we gaan werken met een aantal non-verbale technieken. Het is een leren dat gericht is op geloofsontwikkeling van binnen uit. Verschillende thema’s worden door de deelnemers thuis voorbereid. Deze groep komt maandelijks bij elkaar. De Voorhof, 10.00 uur Leiding: Anneguus v.d. Slikke tel. 0593-552199
 
 

Dinsdag 22 oktober 2019

Film: Das Schweigende Klassenzimmer

Een waargebeurd verhaal. Het is 1956. Tijdens een bezoek aan een bioscoop in West Berlijn zien de Oostduitse scholieren Theo en Kurt beelden over de Hongaarse opstand in Boedapest. Terug in Stalinstadt (nu Eisenhüttenestadt) willen ze een gebaar maken uit solidariteit met de gevallen slachtoffers. Tijdens een les houden ze allen een minuut stilte. Als dit het Ministerie van Onderwijs ter ore komt wordt het als een contrarevolutionaire daad beschouwd met verstrekkende gevolgen voor de scholieren. De Voorhof, 20.00 uur 
 

Dinsdag  5, 12 en 19 november 2019

Geloof laat een muur vallen, memoires van de Wende-dominee

‘We hadden met alles rekening gehouden, behalve met kaarsen en kerkdiensten,’ aldus een hoge Stasi-officier na de val van de Berlijnse Muur in 1989. In het totalitaire, atheïstische DDRregime groeide de Oost-Duitse lutherse predikant Christian Führer (1943-2014) uit tot een van de bekendste leiders van de tegenbeweging. Zijn Nikolaikerk in Leipzig werd het scharnierpunt naar de geweldloze ‘Wende’. Vanuit zijn geloof roept hij op tot geweldloos verzet. Bij de wekelijkse vredesvespers sluiten steeds meer mensen zich aan. Uiteindelijk mondt dit uit in de massademonstraties die de opmaat vormen voor de val van de Muur, in november dit jaar 30 jaar geleden. De Voorhof, aanvang: 20.00 uur  Gespreksleider: ds. Melle Leffers
 

Dinsdag 3 december  2019

Film Seven Years in Tibet

In 1939 gaat skikampioen Heinrich Harrer (Brad Pitt)deel nemen aan een spectaculaire beklimming in het Himalaya gebergte. Als de tweede wereldoorlog uitbreekt wordt de Oostenrijker geïnterneerd in een Brits-Indisch krijgsgevangenenkamp, waaruit hij kan ontsnappen. Na omzwervingen van twee jaar door het steenkoude en onbegaanbare hooggebergte, bereiken ze de verboden stad Lhasa. Tijdens zijn zevenjarig verblijf wordt Harrer aangesteld als mentor van de nog jonge Dalai Lama met wie hij een onuitwisbare vriendschapsband opbouwt.  De Voorhof, 20.00 uur
 

Dinsdag 7 januari 2020

Film: Harvey Milk.

Het verhaal is gebaseerd op het leven van Harvey Milk, de eerste verkozen politicus uit Californië die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit en later vermoord werd. Wij laten deze film zien een jaar na de  Nashville verklaring. Milks politieke ambities lopen in eerste instantie op niets. Uiteindelijk echter weet hij in 1977 verkozen te worden tot het San Francisco Board of  Supervisors , als eerste openlijk homoseksuele man ooit in de Verenigde Staten.   De Voorhof 20.00 uur
 

Donderdag 16 januari 2020

Psalmen door de eeuwen heen

We zingen regelmatig psalmen, maar weten we hoe ze ontstaan zijn. Hoe hoort de muziek bij de tekst? Hoe kunnen we ze zo zingen dat ze het beste tot hun recht komen. Hoe zit het met de berijming van Datheen? Henk de Muinck is directeur van een muziekschool geweest en kan u van alles vertellen over deze liederen. Daarbij maakt hij ook gebruik van de piano. De Voorhof, 20.00 uur      Spreker: Henk de Muinck
 

Maandag 13, 20 en 27 januari 2020

Dichter bij het onuitsprekelijke

Een willekeurige greep uit dichters als M. Vasalis, Ed. Hoornik, Leo Vroman, Hans Andreus, Rutger Kopland, Willem Jan Otten en Joost Zwagerman – laat zien dat dichters altijd op zoek zullen blijven naar woorden voor het onuitsprekelijke. Soms wordt dit verbonden met het goddelijke of God, maar ook met woorden als: licht, leegte, systeem, stilte, thuiskomst, liefde, verbondenheid, grootsheid.  Tijdens de bijeenkomsten lezen we poëzie van verschillende dichters en gaan we op zoek naar hun omschrijving van ‘wat ons overstijgt’. We laten ons daarbij leiden door het boek van Martien Brinkman ‘Dicht bij het onuitsprekelijke’.  Plaats: Bibliotheek Westerbork, 20.00 uur  Gespreksleider: ds. Melle Leffers
 

Zondag 2 februari 2020

Met Kerk in Actie naar Oeganda

Vorig jaar heeft Egbert Scholtens deelgenomen aan een reis van Kerk in Actie naar Oeganda. Hij heeft kennis kunnen maken met vertegenwoordigers van verschillende kerken die daar werkzaam zijn. Het was fascinerend om projecten te bezoeken en te zien wat de lokale kerken doen, zoals ontwikkeling van landbouw methodes en hulp straat kinderen. Het werd zonneklaar  hoe de bijdragen van Kerk in Actie hun weg vinden naar de aller armsten. Zij weten met dubbeltjes en kwartjes grote dingen te verrichten aan de basis van de samenleving. De Voorhof, 15.00 uur Spreker: Egbert Scholtens
 

Zondagmiddag 23 februari 2020

Lezing en proeverij: Met Horatius langs de via Appia.

Een imaginaire reis langs de oudste snelweg van Europa met onderweg fascinerende steden, tempels, opgravingen en grafmonumenten. En natuurlijk prachtige stukken van de antieke Via Appia. Rolf en Inge volgen grotendeels de reis van de dichter Horatius. Hij heeft hiervan een humoristisch verslag nagelaten dat uitgebreid aandacht krijgt tijdens de lezing.   De presentatie wordt gecombineerd met het genieten van lokale wijnen en hapjes. Presentatie: Rolf en Inge Smit   Stefanuskerk ,15.00 uur
 

Dinsdag 3 maart 2020

Film:  We Need To Talk About Kevin

In het huiveringwekkende We Need to Talk About Kevin toont Lynne Ramsay de verwrongen relatie tussen een misdadige tiener en zijn moeder. Kevin begaat twee dagen voor zijn zestiende verjaardag een verschrikkelijke daad op zijn middelbare school. In de nasleep worstelt zijn moeder Eva met gevoelens van verdriet en verantwoordelijkheid. In hoeverre is zij schuldig aan Kevin’s gruwelijke misdaad? De Voorhof, 20.00 uur
 

Vrijdag 6 maart 2020

Theater voorstelling van Kees Postumus: Dwars door de Bijbel!

Dit is een solovoorstelling waarin oude verhalen van lang geleden, verhalen worden voor mensen van hier en nu. De nieuwe voorstelling past binnen ons jaarthema 2019/2020: ‘Een goed verhaal’. Tientallen korte verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament worden vroom en vrolijk opnieuw verteld. Dit is Kees Postumus wel toevertrouwd als iemand die op een dwarse en speelse manier zijn liefde voor Bijbelverhalen gestalte kan geven. Stefanuskerk, 20.00 uur. Entree € 5,-
 

Dinsdag 7 april 2020

Film: Der Untergang.

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Het is april 1945 in Berlijn. Duitsland staat op het punt van een totale ineenstorting. Hitler heeft zich, met enige van zijn generaals en vertrouwelingen, verschanst in de Führer-Bunker onder de Rijkskanselarij. Hier leven ze in een fantasiewereld. De beelden worden doorsneden door gruwelijkheden buiten de bunker, zodat wij niet vergeten wat Hitler aanrichtte. In de bunker zoeken degenen met enig realiteitsbesef, waaronder Eva Braun, het in drank en extatische danspartijen. De Voorhof, 19.30 uur (lange film) 
 

Werkgroep O&I

Ds. Melle Leffers  (333728) 
Harm Hunse   (565918)
Trijnie Griemink  (331898)
Leontine Stegeman (346469)
Roelien Spiekman  (332865)
Egbert Scholtens  (566781)
Anneguus van der Slikke  (552199)

Protestantse Gemeente Westerbork i.w.