Protestantse Gemeente Westerbork i.w.

Activiteiten O&I 2018/2019

De commissie Ontmoeting en Inspiratie heeft ook dit jaar weer een boeiend programma voor u samen gesteld. Het aanbod is breed, zodat er voor iedereen wel wat te vinden is. Verdieping, verbreding, ontmoeting en vooral inspiratie zijn er in verwerkt.

Ook dit jaar hebben we weer een theater voorstelling van Kees Postumus voor u kunnen boeken. Op zijn voorstelling van afgelopen jaar hadden we zo veel
positieve reacties, dat we hem graag nog een keer naar Westerbork wilden halen. Ook hebben we pastor en geestelijk verzorger Marinus v.d. Berg in ons programma kunnen krijgen. Dit is een bekende spreker die veel inspirerende boeken heeft geschreven over verlies ervaringen en ongeneeslijk ziek zijn.

In dit overzicht ziet u de activiteiten voor het komende seizoen. De uitgebreide informatie kunt u maandelijks in het Kerkvenster vinden. En verder wordt u wekelijks op de hoogte gehouden via de zondagsbrief en de beamer en staat de informatie op deze website.

Sommige activiteiten komen ook in de Veldenkrant te staan. Als u mee wilt doen aan een van de gespreksgroepen, wilt u zich dan opgeven aan de gespreksleider? Als u echter pas op het laatst kunt beslissen om mee te doen, bent u ook van harte  welkom.

 

Dinsdag 2 oktober 2018


Film: Reparer les vivant
Deze film gaat over orgaan donatie. De 19 jarige Simon krijgt een zwaar ongeluk en is hersendood. Zijn ouders moeten een  beslissing nemen over orgaan donatie. Tegelijkertijd moet Clair, moeder van twee net volwassen zonen, onder ogen zien dat haar hart niet lang meer zal blijven functioneren.
De Voorhof, 20.00 uur

 

 

 

 

 

Maandag 15, 22, 29 okt.

 
De helende kracht van Bijbelse verhalen
“In Bijbelse verhalen gaat het over tijdloze thema’s als het omgaan met schuld, angst, teleurstelling en over je verlangen naar heelwording”.
Dit schrijft Anselm Grun, monnik en succesvol auteur van boeken over hedendaagse
spiritualiteit. We lezen een gelijkenis, het commentaar van Grun daarop en gaan hierover in gesprek. In samenwerking met de bibliotheek.
Leiding: ds. Melle Leffers.
Bibliotheek Westerbork, 20.00-21.30 uur
 

Dinsdag 20 november 2018 

 
Film: Gabrielle
Gabrielle is een jonge vrouw met een verstandelijke beperking. Ze geniet van het leven en heeft een uitzonderlijke gave voor muziek. Martin, de liefde van haar leven heeft ze leren kennen bij het koor. Gabrielle en Martin zijn onafscheidelijk. Maar hun families en de maatschappelijk werkers laten hen hun liefde niet zo onafhankelijk beleven als zij dat zelf zouden willen.
De Voorhof, 20.00 uur
 
 
 

 

 

 

Woensdag 21 november 2018


Marinus van den Berg:
Zo goed mogelijk naar het einde toe.
Pastor en geestelijk verzorger Marinus v.d. Berg spreekt deze avond over ziek zijn, ouder worden en leven naar het einde toe. Hoe is dat en wat heb je dan vooral nodig. Hoe kan je mensen hierin zo goed mogelijk begeleiden?
Marinus van den Berg heeft tientallen succesvolle boeken geschreven en is een veel gevraagd spreker.
Een inspirerende avond voor belangstellenden, maar zeker ook voor pastoraal bezoekers, contactpersonen en zij die werken in het Derkshoes.
Bij de uitgang zal een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten worden gevraagd.
De Voorhof, 19.30-21.30 uur  

 

Dinsdag 22 januari 2019

 
Film: A thousand times good night
Rebecca behoort tot ’s werelds beste oorlogsfotografen.  Haar echtgenoot eist echter dat ze stopt met haar gevaarlijke werk uit angst zijn vrouw en moeder van hun jonge dochters te verliezen. Rebecca staat voor een onmogelijke beslissing, want hoewel ze zielsveel van haar gezin houdt, kan ze zich ook geen leven zonder haar werk voorstellen.
De Voorhof, 20.00 uur
 

Vrijdag 1 februari 2019


Theater voorstelling
Esther, een Perzisch sprookje.
door Kees Postumus
Het verhaal van Ester is een meeslepend verhaal over macht en misbruik van macht, geweld en verzet, twijfel en moed. Het verhaal begint met een schoonheidswedstrijd en speelt in het huidige Iran. Het kent tal van Perzische elementen, zoals uitbundige feesten en feestelijke maaltijden. Verhalen verteller Kees Postumus werkt samen met Henk van Glabbeek, die verschillende Perzische instrumenten bespeelt.
Stefanuskerk, 20.00 uur . Entree € 10,-  
 
 

Dinsdag 5 februari 2019

 
Veelkleurig vieren
De protestantse liturgie is in onze tijd veelkleurig. Erediensten verschillen nogal van elkaar qua vorm en in lied- en muziek keuze. Dat roept de vraag op ‘of alles zomaar kan’. Waar gaat het in de kern om als we op zondagochtend samen komen? Aan de hand van filmpjes laten we zien hoe verschillend liturgie gevierd kan worden. De beelden nodigen uit tot gesprek en het delen van persoonlijke ervaringen.
Leiding: ds Melle Leffers. Stefanuskerk, 20.00-22.00 uur
 

Woensdag ochtend 13, 20 en 27 februari 2019

 
Herademen met de psalmen 3x
Dit boek neemt de lezer mee op een verstillende tocht langs de psalmen. Al eeuwenlang bieden de psalmen vertroosting en hoop. Ze helpen ons om onze dankbaarheid en vreugde naar God te uiten. Tegelijkertijd mag de rauwe werkelijkheid van twijfel, wanhoop en verdriet er ook zijn. Deze hoogte-en dieptepunten van het leven komen aan bod in veertig eenvoudige meditaties.  Door samen  te mediteren en over de psalmen te spreken, kunnen we dichter bij ons eigen geloof komen.  
Leiding: Anneguus v.d. Slikke. De Voorhof, 10.00 uur
 

Zondag 3 maart 2019


Zin in poëzie en muziek. Woorden kunnen veelzeggend zijn.Maar poëzie en muziek raken lagen die dieper gaan.

Ervaar hoe taal en muziek elkaar kunnen versterken. Opnieuw nemen predikant Melle Leffers en pianiste
Gonnie Folkeringa u mee op de vleugels van gedichten en ontroerende klanken. Deze voorstelling wordt u aangeboden door de Protestantse Gemeente Westerbork in samenwerking met de bibliotheek.
Wij vragen hiervoor er een vrijwillige bijdrage.

Na afloop kunt u een drankje blijven drinken.
Gonnie Folkeringa, piano en en ds. Melle Leffers.
Stefanuskerk, 16.00-17.00 uur

  

Dinsdag 12 maart 2019 


The color purple
Een film van Steven Spielberg die bekroond werd met de Pulitzerprijs. Het verhaal speelt zich af in Georgia in 1909. Celie is jarenlang misbruikt door haar stiefvader en heeft op jeugdige leeftijd zelf al twee kinderen op de wereld gezet, die ze allebei heeft moeten afstaan. Als ze veertien is, wordt ze uitgehuwelijkt aan Albert, die haar als een slaaf ziet en alleen maar misbruik van haar maakt.  Ze raakt ze helemaal in zichzelf gekeerd en deelt ze haar leed alleen nog met God.
De Voorhof, 19.30 uur. Dit is een lange film.

Nijkleaster
Een inspirerende dag naar het Nijklaester (klooster nieuwe stijl) in Jorwerd.
Met gebed, gesprek, pergrimage, ontmoeting en lunch. Een bepaald thema staat centraal. De datum is in overleg met de deelnemers.
Opgave bij Harm Hunse, tel. 0593-565918
 
 
Werkgroep O&I
Ds. Melle Leffers  (333728)
Harm Hunse   (565918)
Trijnie Griemink  (331898)
Leontine Stegeman (346469)
Roelien Spiekman  (332865)
Egbert Scholtens  (566781)
Anneguus van der Slikke  (552199)

 

Protestantse Gemeente Westerbork i.w.